RSS

การเข้ารับราชการ

16 ธ.ค.

ลำดับเวลาการรับราชการของพระยาโบราณราชธานินทร์ โดยสังเขปดังนี้

พ.ศ. ๒๔๓๓  เสมียนโทกรมศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๓๔ เลื่อนเป็นเสมียนเอก เเล้วเป็นสารวัตรตรวจโรงเรียนหลวง กระทรวงธรรมการ

พ.ศ. ๒๔๓๕  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ รองเสนาบดีกระทรวงพระคลัง ขอตัวไปเป็นรองเลขานุการสำหรับพระองค์

พ.ศ. ๒๔๓๖  เป็นเสมียเอก มีหน้าที่ฝึกหัดนักเรียน ซึ่งจะไปรับราชการหัวเมือง

พ.ศ. ๒๔๓๗ เป็นรองนายเวรกรมพลำภัง (กรมการปกครอง) กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. ๒๔๓๘ เป็นขุนวิเศษรักษา ตำเหหน่งนายเวรกรมพลำภัง

พ.ศ. ๒๔๓๙ เป็นพันพุฒอนุราช ตำเเหน่งผู้ช่วยเจ้ากรมพลำภัง ต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ขอตัวไปเป็นข้าหลวงมหาดไทย มณฑลอยุธยา จึงทรงรพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ขอพระราชทานสัญญาบัตรเป็นหลวงอนุรักษ์ภูเศร์

อายุ25

หลวงอนุรักษ์ภูเบศร์ (พร เดชะคุปต์) ตำเเหน่งข้าหลวงมหาดไทย มณฑลกรุงเก่า                                                   พ.ศ. ๒๔๓๙ อายุได้ ๒๕ ปี

พ.ศ. ๒๔๔๐ รักษาการตำเเหน่งผู้รักษากรุงศรีอยุธยาแทนพระยาชัยวิชิต (นาก ณ ป้อมเพชร) ซึ่งเวรตำเเหน่งคืน

พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระอนุรักษ์ภูเศร์ ผู้ดำรงตำเเหน่งผู้รักษากรุงศรีอยุธยา

พ.ศ. ๒๔๔๔ ได้รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น พระยาโบราณบุรารักษ์ ปลัดเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า

พ.ศ. ๒๔๔๖ โปรดให้รั้งตำเเหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา

พ.ศ. ๒๔๔๗ ผู้ช่วยบรรณารักษ์หอพระสมุดวชิรญาณ

พ.ศ. ๒๔๔๘ กรรมสัมปาทิกหอพระสมุดสำหรับพระนคร

พ.ศ. ๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า มีลำดับชั้นยศที่ ๑ ตรี (เทียบเท่ามหาอำมาตย์ตรีในรัชกาลที่ ๖)

อายุ46ภาพนี้ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ ขณะอายุได้ ๔๖ ปี

พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้เป็นเลขานุการโบราณคดีสโมสร

พ.ศ. ๒๔๕๔ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริจัดเสือป่าตามมณฑลต่างๆ พระยาโบราณฯได้รับสนองพระราชดำริเเละถวายงานตั้งเเต่เเรกเริ่ม จนกระทั่งเป็นผู้บัญชาการกองเสนารักษาดินเเดนอยุธยา เเละเป็นราชองครักษ์พร้อมกับได้รับพระราชทานเหรียญมหาสารทูลมาลา

001

มหาอำมาตย์โท พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา                                         ในเครื่องเเบบเต็มยศนายพลเสือป่า ผู้บัญชาการกองเสนาหลวงรักษาดินเเดนมณฑลอยุธยา

พ.ศ. ๒๔๕๕ รับพระราชทานสัญญาบัตรเพิ่มเกียรติยศ เปลี่ยนราชทินนามเป็น “พระยาโบราณราชธานินทร์ สยามมินทร์ภักดีพิริยะพาหะ” ถือศักดินา ๑๐๐๐๐ ไร่ จากนั้นอีก ๑ ปี จึงได้เลื่อนเป็นมหาอำมาตย์โท

พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้เป็นกรรมการวรรณคดีสโมสร

พ.ศ. ๒๔๕๙ มีการจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหม่ โดยรวมหลายมณฑลเข้าเป็นภาคมีอุปราชบัญชาการเหนือสมุหเทศาภิบาล พระยาโบราณฯ ได้ดำรงตำเเหน่งเป็น “อุปราชภาคมณฑลอยุธยา” จน พ.ศ. ๒๔๖๘  จึงได้มีการยกเลิกระบบภาคในสมัยรัชกาลที่ ๗ จึงได้กลับมาดำรงตำเเหน่งสมุหเทศาภิบาลตามเดิม

กับเพื่อนในกระทรวงภาพนี้ถ่ายกับข้าราชการมหาดไทยชั้นผู้ใหญ่ มณฑลกรุงเก่า ปลายสมัยรัชกาลที่ ๖ 

พ.ศ. ๒๔๖๙ อุปนายกเเผนกโบราณคดี ราชบัณฑิตยสภา

พ.ศ. ๒๔๗๒ พระยาโบราณฯ ได้เกษียณอายุราชการเมื่ออายุได้ ๕๘ ปี หลังจากนั้นได้ช่วยราชการในราชบัณฑิตยสภา ในตำเเหน่ง อุปนายกเเผนกโบราณคดี จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๗๖ เเละรัชกาลที่ ๗ ได้มีพระบรมราชานุญาตให้รับพระราชทานเบี่ยบำนาญ เเต่ยังรับราชการเป็นอุปนายกเเผนกโบราณคดี ในราชบัณฑิตยสภา จนถึงพ.ศ. ๒๔๗๖ มีประกาศพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา

ท่านเจ้าคุณ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

–          เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตรารัตนวราภรณ์

–          เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ ๑ ปฐมาภรณ์ช้างเผือก (ปัจจุบันคือ ประถมาภรณ์ช้างเผือก)

–          เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม (มงกุฎไทย) ชั้นที่ ๑

            ปฐมาภรณ์มงกุฎสยาม (ปัจจุบันคือ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย)

–          เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ ๒ พิเศษ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

–          เหรียญราชอิสริยาภรณ์ จักรพรรดิมาลา (รับราชการครบ ๒๕ ปี)

–          เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ศารทูลมาลา (ประจำกองเสือป่าครบ ๑๕ ปี)

–          เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ดุษฎีมาลา (เข็มศิลปวิทยา)

–          เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๕ ชั้น ๓

–          เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๖ ชั้น ๒

–          เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๗ ชั้น ๓

–          เหรียญราชรุจิทอง (รัชกาลที่ ๕)

–          เหรียญที่ระลึกงานราชพิธีต่างๆ

–          และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ หลายตระกูล

โฆษณา
 

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
nistakuru 083 (AEC)

เรื่องน่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่ีงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมุ่งเน้นความเข้าในเรื่อง วัฒนธรรมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านมุมมองคนรุ่นใหม่

YUTTASIN090

เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเวลา และอารธรรมสำคัญ

PITCHA MINT # 119

Welcome to Rome "Italy"

nankvsmile

บุคคลสำคัญของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลยูเนสโก

mt068

ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้

--NaLiz--

Geographic Phenomenon

warongkorn092

ดินแดนอาทิตย์อุทัย..

yingpew103

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

social084

พระยาโบราณราชธานินทร์ สยามินทรภักดี พิริยะพาหะ

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: